Protoxinsekt

Protoxinsekt anvendes til behandling af træværk over jord, som er udsat for angreb af træborende insekter.

Hvordan bruger man det?

Protoxinsekt anvendes til behandling af træværk over jord, som er udsat for angreb af træborende insekter. Vi anbefaler, at man giver træværket 2-3 gange med produktet for at opnå det bedste resultat.

Førers i 1 Liter  og 2,5 Liter

Sikkerhed:

  • Bruges på nyt og gammelt træværk
  • Produktet må i bygninger hvor mennesker opholder sig i længere tid (boliger, kontorbygninger og arbejdspladser) kun anvendes steder hvor mennesker i almindelighed kun lejlighedsvis og kortvarigt kommer i kontakt med behandlet træ (f.eks. tagkonstruktioner, skunkrum og strøer i kældre og under gulvkonstruktioner).
  • Må IKKE bruges til behandling af træ, der kommer i kontakt med fødevarer eller foderstoffer
  • Bruges på træ med en temperatur over 5°C

 

Du kan eventuelt læse mere på Protox egen hjemmeside:https://protox.dk/

Har du brug for hjælp?